15.jpg

Odtokové otvory vody jsou na každé straně jeden v přepážce do motorového prostoru. Pokud parkujete pod stromy bývají úplně ucpané.

Máte na vašem Scorpiu víko akumulátoru?
Jestliže ne, pak riskujete vyzkratování pojistkové skříňky vedle baterie vodou. Toto riziko je vyšší, pokud jsou současně ucpané odtokové otvory.

Toto víko lze zakoupit u prodejců Fordu za 350 Kč, zatímco oprava elektriky po vyzkratování může být několikanásobně vyšší.