23.jpg
Při jízdě se ozývají kovové údery, jejichž frekvence záleží na rychlosti jízdy.
Problém je pravděpodobně v některém stejnoběžném (homokinetickém) kloubu na zadním kole. Nejprve určete poslechem dané kolo. Potom je nutné prověřit mazací náplň v kloubu a těsnost manžety. Pokud obnovení náplně nepomůže a zvuky se ozývají dál, bude nutné kloub vyměnit za nový.