19.jpg

Pokud máte často problémy se samovolným spouštěním některých zařízení jako například stěrače,blinkry apod.,nebo vám občas nechce nastartovat auto či nechce naběhnout ABS, nebo jako to bylo v mém případě vám šla zařízení spouštět i bez klíčku a vybíjelo vám to baterku, je velice pravděpodobné, že problém je v hlavní pojistkové skřínce. Dovnitř totiž časem prosakuje vlhkost a zatéká voda, která tam vytváří různé přechodové jevy a společně s oxidací způsobují právě již zmiňované příznaky. Oprava je nutná, nikoliv však v servisu – tím bychom samozřejmě nic nezkazili, ale nebylo by to zrovna zadarmo.

1. Vyndáme všechna relé a pojistky - doporučuji zdokumentovat přesně zapojení, nejlépe vyfotit.

2. Očistíme odtokový žlab od nečistot. Sundáme velký přívodní konektor.

3. Odlepíme nalepený pásek, co zakrývá spáru mezi vrchním a spodním plastovým dílem skříně. Pod ním se nachází plastové západky, které odehneme. Na delší straně tři, na kratší dvě. Poté již jde celý vrchní díl vyndat.

4. Objeví bílá se plocha s vývody,na které je ještě nasunuta černá mřížka – tu sundáme později. Bílá plocha je ve skutečnosti asi jedenáct desek s plošnými spoji,které jsou zespodu připojeny spodními vývody ke spodnímu dílu skříňky,a které jsou k vrchním vývodům na pojistky vedeny skrz sebe. Proto musíme vyndat všechny desky najednou, vkuse. Pokud někdo bude mít vhodné nářadí, tak stačí zastrčit krátké šroubováčky do otvorů v rozích a tahat. Patenty způsobí,že se vytáhnou všechny najednou. Vzhledem k nedostupnosti jedné strany však nejspíš všichni přejdou k postupnému vypáčení odpředu.

5. Celou skříňku pak vyčístíme antioxidačním přípravkem a zakonzervujeme nějakým olejem, např. Concord, který je navíc odolný proti vlhkosti. To samé budeme dělat s deskami. Nyní totiž můžeme odstranit černou mřížku, a postupně od shora sundávat jednotlivé desky a čistit. Pozor, ať vyčištěné desky organizovaně odkládáte, pak se musí ve stejném pořadí zase složit. Při čištění je třeba pečlivě sledovat, kde by mohlo dojít ke zkratu, nicméně přírodní vlivy budou patrné na první pohled. Největší problémy jsou v místech přechodů mezi jednotlivými deskami. Zoxidovaná místa přebrousíme a očistíme hadrem. Možná narazíte na hnědé fleky na spojích. To jsou již vypálené fleky, kde voda způsobila zkrat - ničemu nevadí. Důležité jsou nánosy měděnky a zelená či bílá zoxidovaná místa. Pak zakonzervujeme i desky a složíme.

6. No a nyní bude postup stejný, jen opačný. Desky opět vkuse zandáme zpět do skříňky, přidáme mřížku, vrchní díl skříňky, který velkou silou musíme natlačit na spodní, aby zápatky opět zapadly a držely díly u sebe. Pravděpodobně jim na původní místo budete muset pomoct. Na spáru mezi díly na neseme izolační vrstvu, např. silikonového lepidla.

7. Naskládáme zpět pojistky a relé, zavřeme, a pro jistotu celou skříňku zakryjeme nepromokavou látkou, fólií nebo něčím takovým. Toť vše. Doufám, že se většina vašich problémů s elektřinou vyřešila a zároveň jste ušetřili peníze za servis.