30.jpg

SCORPIA se zážehovým motorem byla vybavována řízeným i neřízeným katalyzátorem. Katalyzátor je zařízení, které snižuje množství škodlivých látek vy výfukových plynech. Řízený katalyzátor vyžaduje regulovatelné zařízení pro vytváření směsi paliva a vzduchu. Tím se rozumí karburátor nebo vstřikovací zařízení, ve kterém se může měnit složení směsi v závislosti na jízdních poměrech a obsahu kyslíku ve výfukových plynech. Impulsy k provedení změny ve směsi paliva se vzduchem dostává elektronicky řízený karburátor nebo vstřikovací zařízení z lambda sondy, která je umístěna ve výfukovém potrubí před katalyzátorem a je ovládána proudem výfukových plynů. Jedná se o elektrické čidlo, které reaguje na kyslík ve výfukovém plynu a dokáže pomocí elektrického napětí dávat impulsy pro vytvoření požadované směsi vzduch-palivo, která vyhovuje danému provoznímu stavu. Lambda sonda dává ve zlomcích sekund impulsy elektronicky řízenému karburátoru nebo vstřikování, které provádí vlastní změnu složení směsi. Aby mohlo dojít v katalyzátoru ke spálení nežádoucích látek při teplotách 300 až 800 stupňů C, musí směs paliva a vzduchu obsahovat větší podíl palivových součástí.

U všeobecně používaného katalyzátoru se jedná o tzv. třícestný katalyzátor. Dochází u něj na základě řízení pomocí lambda sondy současně k redukci tří skupin škodlivých látek: k oxidaci oxidu uhelnatého (CO), redukci uhlovodíků (HC) a konečně k redukci oxidů dusíku (NOX). Zjednodušeně lze tedy říci, že do katalyzátoru vstupují výfukové plyny obsahující HC, CO a NOX. Na výstupu z katalyzátoru nalezneme již běžné sloučeniny, jako je voda (H2O, oxid uhličitý (CO2) a molekuly dusíku (N2). 

Katalyzátor je zhotoven z keramického monolitu, který má povlak ze solí ušlechtilých kovů působících na redukční procesy. Křehký keramický materiál, ze kterého je katalyzátor zhotoven, je chráněn izolací z tepluvzdorné kovové vlákniny.